Zápisky doktoranda teologie

Írán ničí hrob Kýra Velikého

23. 1. 2008 21:38
Rubrika: Biblická archeologie | Štítky: Archeologie , Írán
Izraelský portál Omedia vydal zprávu,  podle které se Írán rozhodl zničit hrob Kýra Velikého v Pasargadae. Akce má být součástí kampaně potlačující neislámské dědictví této země. Kýros totiž příslušel k zoroastrismu.


Jméno tohoto perského krále je známé i z bible - dovolil Židům vrátit se z babylonského zajetí (Ezd 1,2-4) a nařídil znovu vystavět chrám(6,3-5). Texty jsou snad převzaty přímo z královského ediktu, který se datuje do roku 538 před Kristem (i když návrat Židů probíhal pravděpodobně postupně). Touto událostí končí i Druhá kniha Kronik (2 Kron 36,22-23). Kniha proroka Izaiáše jej proto představuje jako pastýře a dokonce jako Hospodinova Pomazaného (mesiáše):
 
O Kýrovi praví: "Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: 'Budeš vybudován!' A chrámu: 'Budeš založen!'" Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech krále, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.  ... Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal... (Iz 44,28-45,1.4 - stojí za to si ale přečíst celou 45. kapitolu).

Poslední biblickou knihou, která Kýra zmiňuje, je Daniel. Tento mudrc působil i za jeho vlády.
 


Petici proti ničení kulturního dědictví v Íránu adresovanou OSN můžete podepsat na této adrese. Mimo jiné se v ní píše: "Mezi místy, která mají být vymazána z povrchu zemského, leží hrob Kýra Velikého, archimédského krále z doby před 2500 lety, který ve svém sjednoceném politickém systému přinesl svobodu všem národům, které žily pod jeho vedením, a to prostřednictvím své "Deklarace lidských práv". Dokonce je považován za první lidskou bytost u moci, která bránila práva lidí, aby si vybrali a drželi se svých hodnot, kultury, náboženského vyznání a způsobu myšlení.... Hrob tohoto otce lidských práv je nyní společně s mnoha dalšími historickými památkami definitivně vymazáván"
 
Tolik oslava Kýra od Íránských akademiků. Bohužel se nikde nedá najít, co se s tímto hrobem přesně děje. Pokud něco najdete, budu rád, když to sem napíšete.

Zobrazeno 2972×

Komentáře

hama

Spoustu pokladů kultury Mayů zachránil katoliký mnich Diego de Landa, například. Katolická Církev nikdy nebyla proti kultuře, to tvrdí jen proticírkevní propaganda.

DominikO

Díky za reakci, o tom Diegovi de Landa jsem ještě nic nečetl. Můžeš sem něco bližšího napsat, kdo to byl a co zachránil? Mohlo by to být zajímavé

Zobrazit 9 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio