Zápisky doktoranda teologie

Rok apoštola Pavla - oslavy v Tarsu

25. 1. 2008 17:55
Rubrika: Rok apoštola Pavla | Štítky: Malá Asie , Pavel , Turecko

Papež Benedikt XVI vyhlásil  28. červen 2008 až 29. června 2009 rokem apoštola Pavla, jehož obrácení dnes slavíme. Slavit se také chystají křesané v Turecku, kde  tento apoštol národů působil. Oslavy se plánují skutečně ekumenické a dokonce pomoc s organizací přislíbila i vláda. Organizátoři totiž upozorňují, že jejich cílem není misie v muslimské zemi, ale vyjít vstříc poutníkům.
 


Odkaz na mapu, která mi sem nejde vložit :-(

Pavel, hebrejským jménem Šavel,  pocházel z Tarsu z kmene Benjamin z farizejské rodiny (Řím 11,1, Flp 3,5). Po svém obrácení na cestě do Damašku působil tři roky v Arábii (dnešní Jordánsko) a pak v Antiochii. Z ní se vydal na misijní cestu do Malé Asie a když se pak s antiochijskými křesťany dostal do sporu, zvolil si za hlavní místo svého pobytu Efez. Dál misijně působil v Malé Asii, Řecku a nakonec se dostal i do Říma. Zda se mu podařilo docestovat až do Spanělska, jak měl v plánu, to nevíme.

V Turecku to dnes křesťané nemají lehké a proto tam prý spolu velice dobře vycházejí různé církve. Oslav by se měli účastnit křesťané řecko-ortodoxní, syrští, chalcedonští, latinští, arménští, maroničtí a melkitští (pokud někdo děláte liturgiku, budu rád, když tu o nich něco napíšete). Mají se konat v Tarsu v místním kostele, který slouží jako křesťanské muzeum, ale mohou se v něm konat bohoslužby.

Dnes se v Tureckých kostelech čte dopis Turecké biskupské konference, která čítá sedm biskupů: tři latinského, dva arménského a po jednom syrského a chalcedonského ritu. Anatolský biskup Luigi Padovese k tomu řekl:

Dvoutisíciletí od narození svatého Pavla se týká všech křestanských komunit, protože Pavel je učitelem všech Kristových učedníků. Především se ale týká nás všech, kteří žijeme v Turecku. Apoštol národů byl synem této země, a právě zde převážně působil svou službou. Právě zde urazil na cestách za méně než třicet let většinu z desetitisíce mil své cesty. Především zde zažíval nepřátelství, vyhrožování smrtí, vězení, bití a strádání všeho druhu, to vše pro hlásání Ježíše Krista a jeho evangelia. My biskupové si myslíme, že ze zlatých dolů jeho dopisů mohou být některé věci obzvláště užitečné pro naše komunity, které žijí v postavení menšinového náboženství. Jsme ponořeni v muslimském světě, ve kterém je víra v Boha stále silně přítomna, jak v tradičních aspektech, tak ve tvoření nových islámských náboženských organizací. Právě tato situace je v něčem podobná situaci prvních komunit žijících v diaspoře a vyžaduje na nás, abychom jasněji chápali svou identitu. A jestliže je apoštol naším učitelem ve vycházení s nekřesťanským světem, ve vztazích mezi křesťanskými komunitami je naším učitelem a základem jednoty. Apoštolova víra ve vzkříšeného Krista, jeho naděje oproti vší lidské naději, jeho láska v tom, že se stal vším pro všechny, to je měřítkem naší křesťanské existence v jeho milované turecké zemi.

 My křesťané v České republice jsme ponořeni ve světě divoké religiozity a pověr. I pro nás může být Pavel inspirací a zdrojem jednoty, i když se nám zde daří nesrovnatelně lépe než křesťanům v Malé Asii - ať už teď, nebo před 2000 lety. I pro nás je měřítkem křesťanské existence víra, naděje a láska - ke všem.

Zobrazeno 2210×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio