Zápisky doktoranda teologie

Rukopisy od Mrtvého moře konečně česky

5. 1. 2008 17:10
Rubrika: Biblická archeologie | Štítky: Qumrán knihy

Můj profesor mi včera mezi řečí sdělil, že vyšly česky rukopisy od Mrtvého moře. Neuvěřitelné. Texty objevené před šedesáti lety poblíž Qumránu konečně v češtině. Vydalo je nakladatelství OIKOYMENH (čti oikúmené). Nelenil jsem a vyrazil na nákup. I po studentské slevě jsem měl peněženku o 746 Kč lehčí (normálně 828 Kč), tak jsem se cítil trochu provinile. Katka mě ale uklidnila: objednala si hned ten slíbený taneční časopis, a výčitky byly ty tam :-)

Kniha má 963 stran, z nichž prvních 280 jsou úvodní studie, další je původní text a překlad nalezených rukopisů (pochopitelně ne všech, ale těch důležitých). Hned jsem tím začal listovat a psát poznámky. Nakonec to nebylo do blogu, ale spíš na malou recenzi, kterou jsem poslal Lukášovi Drexlerovi do jeho Revue Theofil. Kdo si jí chce přečíst, nalezne ji za tímto odkazem.

Sem dám spíš něco pro naladění. Jedním z nejzajímavějších textů je tzv. Řád jednoty. Můžeme se v něm začíst do pravidel prastarého společenství židů, které konkurovalo vládnoucím kruhům. Text končí požehnáním:

Požehnaný jsi, můj Bože,
jenž otevíráš k poznání srdce svého služebníka.
Narovnej spravedlností všechny jeho činy
a pozvedni syna své služky, jak ty chceš, mezi vyvolené z lidí,
aby stál před tvou tváří navždy.
Neboť bez tebe nebude dokonalá cesta
a bez tvé vůle nebude učiněno nic.
Ty jsi vyučil všemu poznání
a vše se stalo podle tvé vůle.
A není jiného kromě tebe,
aby odpověděl na tvou radu
a aby porozuměl celému záměru tvé svatosti
a pohlédl do hlubiny tvých tajemství
a pochopil všechny tvé divy se silou tvé moci.
A kdo může obsáhnout tvou slávu?
a co je vůbec syn člověka mezi tvými podivuhodnými díly?
a jak může zrozený z ženy pobývat před tvou tváří?...


Není to krásná modlitba? Ale nalezneme zde i blahoslavenství, například v 4Q525:

Blažení, kdo drží příkazy moudrosti
a nedrží se na cestách bezpráví.
Blažení, kdo se jí radují
a nepřekypují na cestách nestydatosti.
Blažení, kdo ji hledají čistou dlaní
a neusilují o ni srdcem podvodným.
Blažený člověk, jenž dosáhl moudrosti
a chodí v Zákoně Nejvyššího
a oddává jeho cestám své srdce
a ovládá se jeho ukázňováním
a z jeho úderů se těší stále.
A neopomíjí jej kvůli svým starostem
a v čase tísně jej neopouští.


Je vidět, že Ježíšova blahoslavenství jsou jiná - blahopřeje se v nich ubohým a ponižovaným. Citovaný text chválí ty, kdo se drží Božího zákona a blíží se tak spíš prvnímu žalmu: "Blahoslavený člověk, který se neřídí radami svévolníků ... nýbrž si oblíbil zákon Hospodinův". Poslední co ještě zmíním, jsou instrukce pro život, například 4Q416:

Jsi-li chudý, neříkej:
"Nuzný jsem, a proto nehledám poznání."
Vší kázní, jež přichází na tvá ramena
a vší ??? si pričišťuj své srdce,
množstvím pochopení své myšlenky.


Beru si tedy k srdci tato slova, končím s psaním a jdu se učit na zkoušku vliv Ámose na Izajáše :-)

 

 U přivlastňovacích zájmen jsem změnil slovosled, protože mi to jinak nezní česky. Rozdělení do řádků je mé, má sloužit jen lepší přehlednosti.

 


Aktualizace: Udělal jsem chybu, že když jsem sem dával to video, nepodíval jsem se na něj až do konce. Spojitost obřadů qumránců s křesťanskou liturgií je spíš nepodloženou snahou o senzaci. Naopak se asi Ježíš proti nim vymezoval - v Horském kázání čteme: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého". O nenávisti k nepřátelům se v SZ nemluví, je to ze začátku Řádu Jednoty. A ještě něco, spojovat apokalyptické texty s palestinskými válkami je pochopitelně taky nesmysl. Jinak je to ale pěkně natočený, ne?

 

 

 

Zobrazeno 3003×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio