Zápisky doktoranda teologie

CBQ 70, č. 1: Ježíšovy prababičky

7. 3. 2008 13:59
Rubrika: Recenze | Štítky: CBQ

Catholic Biblical Quarterly je, jak název napovídá, biblistickým časopisem vydávaným katolickou biblickou asociací USA. První letošní číslo je už nějakou dobu na světě, takže se pokusím vás trochu namlsat, abyste si ho v některé z teologických knihoven prohlédli. A nebojte se, ač je to biblistika, texty jsou psány velice čtivě.Dopředu prozradím, že mě nejvíc zaujal článek první a poslední.

Koho zajímá feministická exegeze, jistě s si chutí přečte úvodní článek Irene Nowell, O.S.B. "Jesus' Great-Grandmothers: Matthew's Four and More". Autorka se v něm zamýšlí nad ženami v Ježíšově rodokmenu. Jak známo, Matoušův rodokmen přidává k řadě mužů jména pouze čtyř žen. Většinou se biblisté zamýšleli nad tím, proč evangelista vybral zrovna je. Irene Nowell prochází jména všech i ostatních neuvedených žen (tedy po dobu královskou, dál už zprávy nesahají) a ukazuje, že Matoušem zmiňované Tamar, Rachab, Růt a Batšeba jsou reprezentantkami všech. A že dokonce paralely jejich osudů můžeme najít i dnes: stejně jako tyto Ježíšovy prababičky je dnes mnoho žen bez státní příslušnosti, jsou prodávány, umírají při porodech (či kvůli nemanželskému dítěti) a mění svět jako Wangari Maathai - nositelka Nobelovy ceny, "matka stromů".

Další článek je historický "Stereotype and Nuance: The Dynasty of Jehu" pochází z pera Waltera Brueggemanna a snaží se o nové hodnocení Jehúovy dynastie v Severním (Izraelském) království.

Koho zajímá moderní lingvistika, jistě si nenechá ujít článek od dvojice autorů William Doan a Terry Giles: "The Song of Asaph: A Performance-Critical Analysis of 1 Chronicles 16:8-36". Rozebírají v něm žalm z 1. knihy Kronik (=Paralipomenon), který je složen z částí žalmů 105, 96 a 106. Tomuto textu se věnují z pohledu "performační kritiky", čímž rozumějí "zkoumání konvencí, obsahu, struktury a stylu lidského projevu, obyčejně ústního, který může být přenesen na psané medium a zanechat charakteristické znaky na výsledném literárním díle" (s. 29). Obzvláště se prý pro tuto metodu hodí zpěvy použité ve Starém zákoně dvakrát: "Tyto písně, zkomponované už dříve, zpívané a provozované jako kusy samy o sobě, použili autoři vyprávění a vložili je na strategická místa do narativní kompozice" (s. 31).

Nad tím, jak chápe hrdinství a moudrost autor knihy Ester se zamýšlí Kevin McGeough ve svém článku "Ester the Hero: Going beyond 'Wisdom' in Heroic Narratives". V závěru se dočteme: "Moudrost pak odráží normativní a ideální chování ve všedním životě. Když jsou podmínky normální a stabilní, moudrost poskytuje dobré návody, jak jednat. Když je ale normativní obraz ohrožen, toto jednání je nedostatečné. To ja ta chvíle, ve které musí nastoupit hrdina" (s. 65).

Tematice moudrosti se věnuje i předposlední článek: "Abraham as the Jewish Ideal: Exegetical Traditions in Sirach 44:19-21" od Bradley C. Gregort. Autor uzavírá: "Podle Ben Sira, oddanost Tóře je tím typem víry a poslušnosti, která charakterizuje cestu moudrosti vedoucí k uskutečnění eschatologických zaslíbení Abrahamovi" (s. 81).

Poslední článek se zabývá věčně kontroverzním tématem viny Židů na smrti Ježíše Krista: "'His Blood Be upon Us': Innocent Blood and Death of Jesus in Matthew" od Catherine Sider Hamilton. Autorka vysvětluje obtížná slova "jeho krev na naši hlavu" v kontextu celého evangelia. Nevinná krev přináší zároveň soud a odpuštění. Soud je ve zničení chrámu (roztržení chrámové opony, později vyplenění), odpuštění a nová naděje ve vzkříšení mrtvých a novém společenství. Tato Matoušova interpretace vlastně odpovídá i dobovému židovskému chápání - i Josephus Flavius píše, že Božství opustilo svaté místo kvůli prolití krve soukmenovců; rabíni prý zase mluví v souvislosti pádu chrámu s nastolením autority Tóry. Každopádně může být tento článek inspirací pro každého, koho zajímá křesťansko-židovský dialog.

 

Zobrazeno 1593×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio