Zápisky doktoranda teologie

Velikonoční poselství představitelů církví v Jeruzalémě 2010

4. 4. 2010 14:30
Rubrika: Život v církvi | Štítky: ekumena , Jeruzalém , Velikonoce

Toto je můj soukromý překlad poselství představitelů církví v Jeruzalémě k letošním Velikonocům. Je úžasné, že se takto společně vyjádřili. Oficiální verzi (anglickou, francouzskou a italskou) naleznete na stránkách latinského jeruzalémského patriarchátu.

Aleluja! Kristus vstal z mrtvých. V pravdě vstal. Aleluja!

My, představitelé církví ve Svaté zemi (angl. zemi toho, který je svatý), sdílíme s vámi radostné poselství života naší místní křesťanské církve tvořící jedno tělo v Kristu, církve, která žije každodenně víru ve vzkříšení. Naše poselství pro vás, ať blízké či vzdálené, je poselstvím naděje, povzbuzení a vytrvalosti. Známe zápas, kterému je tolik křesťanů vystaveno jak zde v této zemi, tak jinde na světě.

Známe sílu zoufalství. Známe sílu zla. Známe sílu "mocností a sil" tohoto světa, které prosazují rozdělení a útlak a přinášejí Božímu lidu utrpení napříč celým Božím stvořením. Společně s vámi známe sílu hříchu a smrti.

Známe také sílu vzkříšení. Známe sílu Boha, který dokáže z beznaděje vzbudit naději. Známe Boží sílu v Kristu Ježíši, našem Pánu a Spasiteli, který dokáže využít odpuštění a lásku k vítězství nad zlem. Známe sílu Boha v Kristu, který se dokáže postavit těm samým "mocnostem a silám", aby vyhlašoval víru, vzájemný respekt, soucit a odvahu mluvit pravdu k dobru celého Božího lidu. Známe sílu odpuštění hříchů, které dokáže obnovit vztahy v rodinách i uvnitř rodiny národů. Známe sílu daru věčného života všem, kteří věří.

Křesťané všech generací čelí mnoha výzvám. Naše současná generace se v ničem neliší od těch, které přišly před námi. Máme spolu s vámi velkou zodpovědnost a čelíme mnoha překážkám. Křesťanská církev je zde v této zemi vystavena zápasu, a přesto jsme i nadále plni naděje, že jsme zároveň církví Kalvárie i církví vzkříšení. Naše víra není v moci smrti, ale v moci obětního života Krista.

Povzbuzujeme vás k modlitbám za nás a za všechny křesťanské bratry a sestry, "živé kameny" všech křesťanských tradic, zde ve Svaté zemi (angl. v zemi toho, který je Svatý). Prosíme vás, abyste se za nás modlili v našem zápase za spravedlnost, pokoj a smíření, aby Ježíš při svém návratu znovu nenaříkal nad Jeruzalémem, ale měl podíl na naší radosti z jednoty, respektu a lásky ke všem lidem v Svaté zemi. Zároveň buďtě ujištěni o našich modlitbách za vás.

Aleluja! Kristus vstal z mrtvých. V pravdě vstal. Aleluja!

+ j. b. Theophilos III, řecký ortodoxní patriarcha
+ j. b. Fouad Twal, latinský patriarcha
+ j. b. Torkom I Manoogian, arménský apoštolský ortodoxní patriarcha
Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm, kustod Svaté země
+ arcibiskup Anba Abraham, koptský ortodoxní patriarchální exarcha
+ arcibiskup Swerios Malki Murad, syrský ortodoxní patriarchální exarcha
+ arcibiskup Bishop Jules Zerey, řecko-melkitský katolický patriarchální exarcha
+ arcibiskup Abouna Matthias, etiopský ortodoxní patriarchální exarcha
+ arcibiskup Paul Sayyah, maronitský patriarchální exarcha
+ biskup Suheil Dawani, anglikánský biskup v Jeruzalémě
+ biskup Munib Younan, biskup evangelické luterské církve v Jordánsku a Svaté zemi
+ biskup Pierre Melki, syrský katolický patriarchální exarcha
Fr. Rafael Minassian, arménský katolický patriarchální exarcha

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio