Zápisky doktoranda teologie

Velikonoční poselství představitelů církví v Jeruzalémě 2010

4. 4. 2010 14:30
Rubrika: Život v církvi | Štítky: ekumena , Jeruzalém , Velikonoce

Toto je můj soukromý překlad poselství představitelů církví v Jeruzalémě k letošním Velikonocům. Je úžasné, že se takto společně vyjádřili. Oficiální verzi (anglickou, francouzskou a italskou) naleznete na stránkách latinského jeruzalémského patriarchátu.

Aleluja! Kristus vstal z mrtvých. V pravdě vstal. Aleluja!

My, představitelé církví ve Svaté zemi (angl. zemi toho, který je svatý), sdílíme s vámi radostné poselství života naší místní křesťanské církve tvořící jedno tělo v Kristu, církve, která žije každodenně víru ve vzkříšení. Naše poselství pro vás, ať blízké či vzdálené, je poselstvím naděje, povzbuzení a vytrvalosti. Známe zápas, kterému je tolik křesťanů vystaveno jak zde v této zemi, tak jinde na světě.

Známe sílu zoufalství. Známe sílu zla. Známe sílu "mocností a sil" tohoto světa, které prosazují rozdělení a útlak a přinášejí Božímu lidu utrpení napříč celým Božím stvořením. Společně s vámi známe sílu hříchu a smrti.

Známe také sílu vzkříšení. Známe sílu Boha, který dokáže z beznaděje vzbudit naději. Známe Boží sílu v Kristu Ježíši, našem Pánu a Spasiteli, který dokáže využít odpuštění a lásku k vítězství nad zlem. Známe sílu Boha v Kristu, který se dokáže postavit těm samým "mocnostem a silám", aby vyhlašoval víru, vzájemný respekt, soucit a odvahu mluvit pravdu k dobru celého Božího lidu. Známe sílu odpuštění hříchů, které dokáže obnovit vztahy v rodinách i uvnitř rodiny národů. Známe sílu daru věčného života všem, kteří věří.

Křesťané všech generací čelí mnoha výzvám. Naše současná generace se v ničem neliší od těch, které přišly před námi. Máme spolu s vámi velkou zodpovědnost a čelíme mnoha překážkám. Křesťanská církev je zde v této zemi vystavena zápasu, a přesto jsme i nadále plni naděje, že jsme zároveň církví Kalvárie i církví vzkříšení. Naše víra není v moci smrti, ale v moci obětního života Krista.

Povzbuzujeme vás k modlitbám za nás a za všechny křesťanské bratry a sestry, "živé kameny" všech křesťanských tradic, zde ve Svaté zemi (angl. v zemi toho, který je Svatý). Prosíme vás, abyste se za nás modlili v našem zápase za spravedlnost, pokoj a smíření, aby Ježíš při svém návratu znovu nenaříkal nad Jeruzalémem, ale měl podíl na naší radosti z jednoty, respektu a lásky ke všem lidem v Svaté zemi. Zároveň buďtě ujištěni o našich modlitbách za vás.

Aleluja! Kristus vstal z mrtvých. V pravdě vstal. Aleluja!

+ j. b. Theophilos III, řecký ortodoxní patriarcha
+ j. b. Fouad Twal, latinský patriarcha
+ j. b. Torkom I Manoogian, arménský apoštolský ortodoxní patriarcha
Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm, kustod Svaté země
+ arcibiskup Anba Abraham, koptský ortodoxní patriarchální exarcha
+ arcibiskup Swerios Malki Murad, syrský ortodoxní patriarchální exarcha
+ arcibiskup Bishop Jules Zerey, řecko-melkitský katolický patriarchální exarcha
+ arcibiskup Abouna Matthias, etiopský ortodoxní patriarchální exarcha
+ arcibiskup Paul Sayyah, maronitský patriarchální exarcha
+ biskup Suheil Dawani, anglikánský biskup v Jeruzalémě
+ biskup Munib Younan, biskup evangelické luterské církve v Jordánsku a Svaté zemi
+ biskup Pierre Melki, syrský katolický patriarchální exarcha
Fr. Rafael Minassian, arménský katolický patriarchální exarcha

Zobrazeno 2497×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio