Zápisky doktoranda teologie

Slovník archeologický

18. 6. 2009 19:29

Blíží se léto a třeba se někdo bude chtít vydat na vykopávky. A nebo se alespoň při svých cestách staví podívat na nějaké ty "šutry". Pro ty, kteří si chtějí doplnit slovní zásobu, uvádím slovníček, který jsem sestavil na základě zkušeností s účastí na vykopávkách v Jeruzalémě na Siónu. Tak co, rozuměli byste? A uměli se vyjádřit?

amber jantar
articulate stones očistit kameny, aby byly dobře viditelné
base dno nádoby (patří mezi diagnostics)
basket totéž co bucket
bedrock skalní podloží (gratuluju, můžete jít kopat jinam; pozor, neplést s "bad rock")
bench mark nivelační značka (pro zaměření přístroje před měřením hloubky jam)
bone kost (obvykle zvířecí, hroby se v Izraeli kopat nesmí; dává se do jednoho z pytlíků, který je v kyblíku s keramikou)

 • fishbone rybí kost, obvykle obratel (dává se do malého pytlíčku do krabičky, aby se nerozbila)

brush n kartáč, smeták, v zametat
bucket kyblík (černý na zem, zelený na kosti a další materiál)
chunk uhlík, oharek (pužívá se na datování uhlíkovou metodou, proto se ho nesmí dotknout rukou; dává se zednickou lžící do hliníkové fólie)
coin mince (čistí se v laboratoři, patří mezi "small finds")
contamination znečištění (materiál z vyšších vrstev, který padá ze stěn do vrstev nižších)
diagnostics části keramiky rozhodné pro datování (okraje, dna, ouška)
dig v kopat, n kopání
excavations vykopávky

 • academic excavations vědecké vykopávky (nejsou tlačeny časem, sponzorovány univerzitami)
 • salvage excavations záchranné vykopávky (na území, kde se bude stavět, platí je investor, omezený čas a prostředky)

find n nález

 • special find zvláštní nález (zakresluje se poloha, měří výška - pokud je nalezen in situ)
 • small find malý nález (např. mince; zakresluje se poloha, měří výška - pokud je nalezen in situ)

flint křemínek
glas sklo (nemyje se, aby zůstala patina)
gufa gumový koš na zem (z egyptské arabštiny)
handel ouško nádoby (patří mezi diagnostics)
hoe motyka
label vysačka (označuje konkrétní kyblík, koš či pytel s keramikou, má dvě části - jedna se přiváže ven a druhá se dá pro jistotu ještě dovnitř)
ladder žebřík
layer vrstva

 • destruction layer destrukční vrstva (obsahuje spadlé zdi, stopy požáru atd.)

locus lokus; určité území, z nějž se nálezy dohromady shromažďují; je vymezeno nejen zakreslením v lánu (obdélník či složitější útvar podle hranic vrstev), ale i výškově (při objevení nové vrstvy se přiděluje nový lokus)
mosaic mozajka

 • mosaic cube kostička z mozaiky

nail hřebík
OK guyes, let's ge cracking pojďme pracovat (či: už jste si dost nacpali břicha, lenoši, hybaj ke smetákům a krumpáčům)
oven pec (nacházejí se kusy)
pan lopatka (ke smetáčku)
period období (http://www.archpark.org.il/index.asp)

 • Second Temple period období druhého chrámu (538 BC - 70 AD)
  • Persian period perské období (586-332)
  • Hellenistic period helénské období (332 BC - 63 AD)
 • Roman period římské období (63-324)
 • Byzantine period byzantské období (325-638)
 • early islamic period rané islámské období (660-1073)
  • Umayyad period umájovské období (660-750)
  • Abbasid and Fatimid period abbasidské a fatimidské období (750-1073)
 • crusader period křižácké období (1099-1187)
 • late islamic period pozdní islámské období (1187-1917)
  • Ayyubid period ajubidské období (1187-1229)
  • Mamluk period mamelucké období (1250-1516)
  • Otman period otmanské období (1516-1917)

pickaxe krumpáč
pit jáma, výkop

 • sewage pit odpadní jáma

plaster omítka (opatrně, hlavně ji neodrolit!)
pottery keramika (důležitá pro datování vrstev)
rim okraj (nádoby, patří mezi diagnostics)
roof tile střešní taška
seashell lastura, mušlička, škeblička... (ukládají se do pytlíku s kostmi, přivezeny snad s rybami)
send bags pytle z pískem (pro zpevnění okrajů jam či zakrytí křehkých nálezů - omítky, mozajek...)
sift, sifting prosívat, prosívání (používá se, když se najde kus něčeho zajímavého a dá se očekávat, že druhý je někde v okolí)
silver foil hliníková fólie (dávají se do ní nalezené uhlíky)
slope svah
stone kámen

 • soap stone "mýdlový kámen" (do Palestiny dovezli až arabové kolem r. 750)

take lavels, taking levels měření hloubky
taking mesurements měření (kamenů, zdí, vzdáleností mezi stěnami výkopu...)
tear bottle malá skleněná lahvička, údajně do ní ženy chytaly své slzy a dávaly je svému manželovi či milému
trowel zednická lžíce (používají se ve tvaru protáhlého lipového listu)
wall zeď

Zobrazeno 2102×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio