Zápisky doktoranda teologie

ST 34: Laici - církevní soudci & zemřela Terezie z Lisieux bez víry?

Tentokrát šlo všechno velice rychle a než jsme se nadáli, je tu zimní číslo časopisu Studia theologica. A je nač se těšit?

 

My Češi jsme za komunismu tak vyhladověli po kontaktu se světem, že od převratu hledíme stále za hranice, a to i v teologii. Nevšímavost vůči českým kolegům nás jistě ochuzuje, a to nejen vůči těm současným, ale i minulým. Proto jsou zvláště cenné články, které takovou situaci napravují. Libor Ovečka si v úvodním článku všímá meziválečného teologa Lva Řeháka a snaží se jeho názory zasadit do souvislostí. Příspěvek nese název "Karel Lev Řehák, Teolog opomíjený, možná i zapomenutý".


Ač chceme či ne, k morálce patří i téma hříchu. Tomu se věnuje druhý článek, ovšem z pohledu dogmatiky. Tomáš Machula se zamýšlí nad otázkou "Je možná nová teologie dědičného hříchu?" Autor se věnuje otázce, zda je zdrojem dědičného hříchu (tak, jak jej dnes zažíváme) skutek prvních lidí, nebo nedokonalost daná povahou světa. Domnívá se, že "nedokonalost vedoucí k hříchu, který je ovšem svobodným skutkem, je dána přírodou." To podle něj neodporuje dogmatu o dědičném hříchu, protože "i člověk nedokonalý byl ve stavu milosti, dokud nezhřešil."


Článek Petra Volka "Realita mysle ako podmienka identity ľudskej osoby" se pokouší o předložení vysvětlení mentální kauzality a také diachronní identity lidské osoby.


Pokud někoho zajímá církevní právo, a takoví lidé na signálech jistě jsou, určitě ví, že existují také církevní soudy. Méně se už ale ví, že ačkoliv je soudní moc vázána na moc ze svěcení, mohou být v některých případech soudci i laici. Více se dozvíte v článku Moniky Menke "Soudní moc církve a účast laiků na ní".


Tomáš Halík se u nás postaral o popularizaci tvrzení amarického badatele Thomase Nevina, že Terezie z Lisieux zemřela bez víry v nebe. Ladislav Tichý, jinak svou odborností novozákonník, s tímto názorem polemizuje ve svém článku "Láska bez víry?". Pochopitelně vychází z "velepísně lásky" (1 Kor 13), ale pak pečlivě rozebírá Tereziiny názory na základě důkladné znalosti Tereziina díla. Zvláštní exkurs je také věnován víře u Matky Terezy z Kalkaty.


Konečně poslední článek Radomíra Malého se věnuje, jak můžeme od tohota autora očekávat, historii české církve v době komunismu. Článek "Komunistické hodnocení kněží v jižních Čechách" vynáší z archivů řadu zajímavých svědectví.


Jako vždy, v databázi ceeol naleznete plné texty otištěných recenzí: Michal Kirwan, René Girard: Uvedení do díla (Štěpán Holub); Petr Fiala, Laboratoř sekularizace: Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ (Ctirad Václav Pospíšil); Jiří Žůrek, Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka a analýza stěžejních témat jeho myšlenkového odkazu (Ctirad Václav Pospíšil).


Související články:

 

Zobrazeno 2050×

Komentáře

Anicka

Tak to mne tedy na T. Halíka mrzí. Nejenže svá tvrzení neprosil třemi Sokratovými síty, ale ani u toho nebyl, když sv. Terezička umírala. Myslím, že by neměl takové názory, i když s nimi sympatizuje,říkat veřejně.K čemu to je? K víře v Boha to nikoho nepřivede, jestli je to pravda, nemůže dokázat,protože u ní nebyl,a mezi věřící to taky nic dobrého nepřinese, jen rozdělení. Někdo bude pro, někdo proti. Někdo bude černý, jiný bílý.
Takové rozdělení už známe a je spíš ke škodě než k užitku.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio